Comentaris de llibres
Es tracta de ressenyes realitzades per a revistes i diaris de diverses característiques: Levante-EMV, Saó, revistes d'investigació comarcal.... S'hi inclouen algunes publicacions d'àmbit més general.

-

 

 

 

 

-Miramar: història pròxima


-Vespres de mort a Gandia (1500-1550
) (2005)

-L'Alqueria de la Comtessa: geografia, història, patrimoni. (2005)
-Entre senyors, frares i bandolers. Notícia de l'antic terme general del castell de Palma en el segle XVII (2006)
- A ús i costum de bon llaurador (1998)
- Alcoi, ciutat i patrimoni (1999).
- El bombardeig de Xàtiva de 1939 i De les bombes a l'exili. Gandia, 1939 (1997 i 2001).
- El Castell de Xàtiva (1998) i La Confraria de la Minerva a Xàtiva (2000).
- Castelló de Rugat, memòria d'un poble (1999).
- La ciutat i els costums (2000).
- Domini i propietat a la Marina Alta (2001).
- Documents per a la història d'Elx (1999).
- La Font d’En Carròs. España-Comunidad Valenciana-La Safor. Pueblo rural histórico y saludable (2003)
- Gobernar colonias (1999).
- Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-1993) (1993).
- Informe sociològic de les Comarques Centrals (1997).
- Llauradors i vidriers (1999).
- El llibre de la Seu (2002).
- Luís Coll Alas (2000).
- Lluís Mayans i Enríquez de Navarra (2000).
- La memòria amagada: dones en la història de Gandia (2002).
- La Província de Xàtiva: història d'una il·lusió efímera (2001).
- Tres-cents anys en camí. L'església de Xeraco. 1701-2001 (2002).
- La vall de les sis mesquites. El treball i la vida a la Valldigna medieval (2003)
- Historia de Miramar ( 2003)
-Guerrillers i bàndols civils entre l'Ebre i el Maestrat
-La Falzia: la veu dels pobles silenciosos